3.3 Manieren van toedienen

Er zijn drie manieren van toedienen: via een voedingspomp, via een zwaartekrachtsysteem en via een spuit.

Samen met uw diëtist of arts kunt u bepalen welke manier van toedienen het beste bij u past. Hierbij wordt onder andere gekeken naar uw behoefte, het type sondevoeding en de hoeveelheid die uw maag-darmkanaal kan verdragen.