Instructies verzorging van uw PEG-sonde

Was voordat u de PEG en huid gaat verzorgen altijd uw handen met zeep en droog ze goed af.

Na plaatsing van de PEG-sonde is het belangrijk dat u de PEG, de veiligheidsklem en het schijfje op de buik van uw kind zo min mogelijk beweegt waardoor er een mooi fistelkanaal gevormd kan worden. Het fistelkanaal is de opening in de buikwand waarin de sonde wordt geplaatst. Ook is het belangrijk de wond dagelijks te controleren op roodheid en zwellingen en de huid van uw kind dagelijks te desinfecteren met een alcoholvrij ontsmettingsmiddel en een schoon gaasje.

Als de wond genezen is (meestal na 10 à 14 dagen) kunt u de huid en PEG van uw kind schoonmaken door de sonde los te maken uit het schijfje op de buik (= externe fixatiedisc). Duw de sonde eerst 1,5 cm in de maag om te voorkomen dat het schijfje aan de binnenkant (de interne disc) ingroeit (dit noemen we dompelen). Draai de sonde vervolgens 180°. Was de huid goed met water en zeep, en droog ze goed af. Schuif het schijfje daarna weer terug op de oude positie.

Belangrijk: Laat de veiligheidsklem ook bij de dagelijkse verzorging zitten, zodat u altijd de juiste positie van de externe fixatiedisc heeft.

Overige belangrijke punten:

  • Controleer bij het schoonmaken de huid van uw kind altijd op roodheid en zwellingen;
  • Controleer de ligging van de sonde aan de hand van de locatie van de fixatiedisc, doe bij twijfel een pH-meting om de ligging te controleren;
  • Zet de fixatiedisc niet te strak op de huid. Houd 2 tot 5 mm tussen de huid en het schijfje om huidproblemen te voorkomen;
  • Spuit de sonde door met lauw water (volg hierbij het advies van de zorgverlener voor de hoeveelheid) voor- en nadat u voeding en/of medicatie gaat toedienen;
  • Spuit de sonde ten minste drie keer per dag door met lauw water (volg hierbij het advies van de zorgverlener voor de hoeveelheid);
  • Gebruik nooit ontsmettingsmiddel met alcohol.

Veelgestelde vragen

Het is belangrijk dat u de sonde goed verzorgt om de voeding goed toe te kunnen dienen. Voor informatie over verzorging van de verschillende sondes verwijzen wij u naar de verzorgingsinstructies.

Een verpakking van sondevoeding hoort niet te lekken. Controleer of het toedieningssysteem op de juiste manier geplaatst is. Indien de verpakking kapot is, kunt u dit het beste bij de leverancier melden. Gebruik de verpakking dan niet meer.

Soms kan het zijn dat de sonde eruit valt of loslaat door bijvoorbeeld hoesten of omdat uw kind ergens achter is blijven hangen. Wanneer dit gebeurt is het belangrijk dat de sondevoeding direct stopgezet wordt. Het is belangrijk dat de sonde zo snel mogelijk vervangen wordt.

Wanneer de sonde van uw kind verstopt is, is het belangrijk de verstopping te verwijderen. Indien u geleerd heeft dit zelf te doen, kunt u dit doen. Wanneer u de verstopping niet zelf kunt verwijderen is het advies om contact op te nemen met de zorgverlener.

Wanneer u de sonde goed verzorgt, zal deze niet zo snel verkleuren. Het is echter mogelijk dat de sonde bij langdurig gebruik onder invloed van medicatie en voeding toch verkleurt. Wanneer u zich zorgen maakt is het advies de zorgverlener te raadplegen.

De eerste 2-3 weken na het plaatsen van een PEG, PEG-J of jejunostomie mag uw kind niet zwemmen of in bad. Wanneer de eventuele hechtingen zijn geheeld kan uw kind in het (zwem)bad mits de sonde goed beschermd is en de wond gezond en geheeld is. Uw kind moet verontreinigd water altijd vermijden. Wanneer u twijfelt, overleg dit even met de arts of diëtist.

Meer informatie