Instructies voor het doorspoelen van uw sonde:

Zuig het water (volg voor de hoeveelheid het advies van de zorgverlener op) op met de ENFit spuit. Koppel de ENFit spuit aan de sonde en spuit het water door de sonde heen, zodat er geen scheuren ontstaan. Herhaal dit. Gebruik een ENFit spuit van 20 ml. Als de plek van de verstopping zichtbaar is kunt u ook de sonde zachtjes tussen wijsvinger en duim rollen. Begin bij de plaats van verstopping en beweeg met de lengte van de sonde mee.

Indien na toepassing van beide methodes de verstopping nog niet is opgelost, trek dan het ENFit spuitje voorzichtig terug en spuit de sonde opnieuw door. Helpt dit ook niet? Raadpleeg dan een verpleegkundige of arts.

Gebruik geen koolzuurhoudende dranken of vruchtensappen om de sonde mee door te spuiten. De voeding in de sonde gaat hierdoor schiften waardoor de verstopping alleen maar groter wordt.

Klik hier, voor een instructiefilmpje over het doorspuiten van de sonde.

Veelgestelde vragen

Controleer elke dag de plek rondom de sonde op de volgende signalen:

  1. Roodheid;
  2. Zwellingen;
  3. Ingroei van de huid;
  4. Lekken van de stoma/sonde.

Raadpleeg bij aanwezigheid van de signalen of bij twijfel de zorgverlener.

Soms kan het zijn dat de sonde eruit valt of loslaat door bijvoorbeeld hoesten of omdat uw kind ergens achter is blijven hangen. Wanneer dit gebeurt is het belangrijk dat de sondevoeding direct stopgezet wordt. Het is belangrijk dat de sonde zo snel mogelijk vervangen wordt.

Wanneer de sonde van uw kind verstopt is, is het belangrijk de verstopping te verwijderen. Indien u geleerd heeft dit zelf te doen, kunt u dit doen. Wanneer u de verstopping niet zelf kunt verwijderen is het advies om contact op te nemen met de zorgverlener.

Wanneer u de sonde goed verzorgt, zal deze niet zo snel verkleuren. Het is echter mogelijk dat de sonde bij langdurig gebruik onder invloed van medicatie en voeding toch verkleurt. Wanneer u zich zorgen maakt is het advies de zorgverlener te raadplegen.

Meer informatie