Instructies verzorging van uw PEG-sonde:

Was voordat u uw PEG en huid gaat verzorgen altijd uw handen met zeep en droog ze goed af.

Na plaatsing van de PEG-sonde is het belangrijk dat u de PEG, de veiligheidsklem en het schijfje op uw buik zo min mogelijk beweegt waardoor er een mooi fistelkanaal gevormd kan worden. Het fistelkanaal is de opening in uw buikwand waarin de sonde wordt geplaatst. Ook is het belangrijk uw wond dagelijks te controleren op roodheid en zwellingen en uw huid dagelijks te desinfecteren met een alcoholvrij ontsmettingsmiddel en een schoon gaasje.

Als uw wond genezen is (meestal na 10 à 14 dagen) kunt u uw huid en PEG schoonmaken door de sonde los te maken uit het schijfje op uw buik (= externe fixatiedisc). Duw de sonde eerst 1,5 cm in de maag om te voorkomen dat het schijfje aan de binnenkant (de interne disc) ingroeit (dit noemen we dompelen). Draai de sonde vervolgens 180°. Was de huid goed met water en zeep, en droog ze goed af. Schuif het schijfje daarna weer terug op de oude positie.

Belangrijk: Laat de veiligheidsklem ook bij de dagelijkse verzorging zitten, zodat u altijd de juiste positie van de externe fixatiedisc heeft.

Wat verder belangrijk is:

  • Controleer bij het schoonmaken uw huid altijd op roodheid en zwellingen;
  • Controleer de ligging van de sonde aan de hand van de locatie van de fixatiedisc, doe bij twijfel een pH-meting om de ligging te controleren;
  • Zet de fixatiedisc niet te strak op uw huid. Houd 2 tot 5 mm tussen uw huid en het schijfje om huidproblemen te voorkomen;
  • Spuit de sonde door met 20-50 ml lauw water voor- en nadat u voeding en/of medicatie gaat toedienen;
  • Spuit de sonde ten minste drie keer per dag door met ongeveer 20-50 ml lauw water;
  • Gebruik nooit ontsmettingsmiddel met alcohol.

Veelgestelde vragen

Het is belangrijk dat u de sonde goed verzorgt om de voeding goed toe te kunnen dienen. Voor informatie over verzorging van de verschillende sondes verwijzen wij u naar  de verzorgingsinstructies.

Een verpakking van sondevoeding hoort niet te lekken. Controleer of het toedieningssysteem op de juiste manier geplaatst is. Indien de verpakking kapot is, kunt u dit het beste bij uw leverancier melden. Gebruik de verpakking dan niet meer.

Soms kan het zijn dat de sonde eruit valt of loslaat door bijvoorbeeld hoesten of omdat u ergens achter bent blijven hangen. Wanneer dit gebeurt is het belangrijk dat u de sondevoeding direct stopzet. Het is belangrijk dat u de sonde zo snel mogelijk laat vervangen.

Wanneer u een verstopte sonde heeft is het belangrijk de verstopping te verwijderen. Indien u geleerd heeft dit zelf te doen, kunt u dit doen. Wanneer u de verstopping niet zelf kunt verwijderen is het advies om contact op te nemen met uw zorgverlener.

Wanneer u uw sonde goed verzorgt, zal deze niet zo snel verkleuren. Het is echter mogelijk dat de sonde bij langdurig gebruik onder invloed van medicatie en voeding toch verkleurt. Wanneer u zich zorgen maakt is het advies uw zorgverlener te raadplegen.

Dat is zeker aan te raden. Juist op het moment dat er weinig tot niet gegeten of gedronken wordt is goede mondhygiëne belangrijk voor een gezond gebit en frisse adem. Ook kunt u lippenbalsem op uw lippen smeren om droogheid tegen te gaan.

Wanneer u een kunstgebit heeft is het belangrijk dat u deze schoonmaakt zoals u gewend bent.

U wordt aangeraden om uw reguliere controles bij uw tandarts aan te houden. 

Meer informatie