Starten met voeden

Het starten met sondevoeding en het gebruik ervan thuis kunnen vragen en onzekerheid bij u oproepen. Dit is heel normaal! Een nieuwe situatie, of die nu tijdelijk is of permanent, is altijd wennen. U en uw kind en/of verzorgers moeten de nieuwe situatie inpassen in het dagelijkse leven. Echter, hoeft u dit niet alleen te doen. Er zijn meerdere partijen die u hierbij kunnen helpen of ondersteunen.

Zo kan de arts, verpleegkundige of diëtist uitleggen waarom sondevoeding nodig is en voor hoelang het nodig is. Daarnaast zullen zij samen met u kijken wat voor uw kind de beste optie is omtrent sondevoeding en het gebruik ervan. Ook zal de diëtist of verpleegkundige u uitleggen hoe de sondevoeding thuis te gebruiken. Mocht u thuis gebruik willen maken van begeleiding door een diëtist of verpleegkundige, kunt u dit bij het ontslaggesprek altijd vragen.

Bij uw apotheek kunt u de sondevoeding bestellen en ophalen, daarnaast zijn er diverse facilitaire bedrijven zoals Sorgente, Mediq Tefa, Eurocept of Medireva die zorgen dat de juiste voeding en materialen bij u thuis worden afgeleverd. Tevens kan de verpleegkundige u instructie geven over hoe de voedingspomp werkt, hoe de toedieningssystemen moeten worden gebruikt en hoe de sondevoeding kan worden aangesloten. Ook kunt u bij problemen of vragen contact opnemen met het facilitair bedrijf.

Daarnaast zijn er diverse patiëntenverenigingen rondom een specifieke ziekte of aandoening. Veelal bieden zij schriftelijke of online informatie en organiseren zij patiëntendagen waar mensen contact met elkaar kunnen leggen. Praten met lotgenoten of ervaringsdeskundigen kan zeer verhelderend zijn en u mogelijk steun bieden.

Checklist:

  • Heeft de diëtist de sondevoeding en alle benodigde materialen voor mijn kind aangevraagd?;
  • Heb ik de contactgegevens van het facilitair bedrijf dat thuis zal leveren?;
  • Heb ik de sondevoeding en materialen inclusief instructieboekje thuis ontvangen?;
  • Krijg ik hulp van een thuiszorgverpleegkundige bij de eerste keer gebruik van sondevoeding (of zolang dit nodig is)?
    Zo niet en heeft u hier wel behoefte aan, vraag dit dan aan bij de diëtist.

In het hoofdstuk ‘leven met sondevoeding’ kunt u tips en praktische adviezen vinden voor het nieuwe leven van uw kind met sondevoeding.

Stoppen met sondevoeding

Het is belangrijk om voldoende voeding binnen te krijgen. Een goede voedingstoestand kan bijdragen aan het herstel in tijden dat het lichaam dit hard nodig heeft. Wanneer uw kind zich niet prettig voelt bij het gebruik van de sondevoeding, om wat voor reden dan ook, is het belangrijk dit met de arts of diëtist te bespreken. In de meeste gevallen kunnen zij met u een oplossing zoeken.

Het is van belang niet zelfstandig te stoppen met de sondevoeding. Indien uw kind wenst te stoppen is het raadzaam dit eerst met de arts of diëtist te bespreken. Zij gaan dan kijken of uw kind voldoende voedingsstoffen binnen kan krijgen via de normale voeding. Als uw kind teruggaat naar een normale voeding, is het belangrijk om sondevoeding af te bouwen en de normale voeding op te bouwen met behulp van een afbouwschema. Dit bevordert het herstel.

Veelgestelde vragen

De meeste mensen vinden het makkelijker om open te zijn over het gebruik van sondevoeding. Wanneer u de situatie uitlegt zal men meer begrip voor u hebben. Hoe relaxter u erover bent, hoe relaxter zij zullen zijn.

De rol van sondevoeding is het lichaam van uw kind de benodigde voedingsstoffen te geven om zijn/haar herstel te ondersteunen. Sondevoeding blijft noodzakelijk tot uw kind zelf weer voldoende normaal kan eten. Daarom moet u altijd met de zorgverlener overleggen voordat uw kind stopt met de sondevoeding.

Meer informatie